Borlänge Konsthall 2015

”Det urbana rummet, staden som ett föränderligt brädspel och enskilda innevånares interventioner på gatan, är teman och intresseområden som påverkar mitt konstnärliga uttryck. En central tanke är att föra konstnärliga upplevelser närmare invånarnas alldagliga vardag.

Mina målningar/teckningar och vägskyltar/installationer utgår ofta från staden och stadsrummet, platser som får ge uttryck för mänskliga känslor och behov, kan en plats i staden beskriva en mänsklig känsla eller ett skriande behov? I takt med att staden kommersialiseras och byggs ut, vart skapas platserna för de mänskliga möten och behov? Platser där alla från samhället kan mötas utan kommersiella medel som inträdesbiljett.

Tillfälliga boende kommer och går, nya hus skjuter upp där det tidigare låg en industrilokal, i slutet av T-banelinjen poppar det upp en ny ändstation. Att finna sitt bo, kämpa för att kunna rota sig i den stora staden, att finna sitt ”egna” rum” mitt i det stadsrum som säljs ut och ägs av stora företag/staten är temat till utställningen”.