Naturens krafter

Verket Naturens kraft är en gestaltning beställd av Uppsala kulturförvaltning och genomfördes 2020. Platsen är en gångtunnel som ligger i stadsdelen Flogsta i Uppsala, verket är genomfört som muralmålning med penselfärg samt med delar där akvarellmålade motiv printats på fotokakel, samt en skyddande metallrelief vid väggens nedre del.

Motiven knyter an till Flogstas historia och hur platsen tidigare varit fylld med vatten och hur invånarna för 3000 år sedan färdades till platsen i segelbåtar, längre fram i tiden användes även naturens kraft till att driva de kvarnar som låg vid området.

De nutida sätt att använda sig av naturens krafter i området kan förutom solpaneler även gälla de odlingar som finns i området.

Dessa små berättelser vävs samman i muralen som är tänkt att var ett verk där åskådarna kan passera ofta och upptäcka nya delar av  verket.