Trainpower

Vattenkraft – tågkraft – Väggmålning till projektet Planksidan/Västlänken Göteborg

Beställare Trafikverket, genomförd i maj 2021

Skissidén utgår från den starka kopplingen mellan elektrifieringen av järnvägen och vattenkraften som bidragit med elektriciteten från början av 1900-talet då Porjus vattenkraftverk byggdes i Norrland för att förse järnvägen med el. I skisserna så rör sig den äldre varianten Rc-lok framåt i vattenforsen med vattenkraftverken i bakgrunden. Forsens energi gestaltas av  ett väsen som blir en del av vattenflödet, längs övre delen av väggen så syns vattenkraftverket. Under tiden då målningen är synlig så pågår bygget av järnvägstunneln Västlänken som ska bli ett nytt nav i Göteborgs spårtrafik. Målningen bygger på två teckningar som sammanlänkats till en helhet.